Pro bono-uppdrag

I utvalda brottmålsuppdrag erbjuder Schiöld Advokatbyrå biträde pro bono som privat försvarare - det vill säga gratis och utan kostnad för dig. Detta som ett led i byråns mål att förhindra orättvis behandling av personer misstänka för brott som inte har rätt till en offentlig försvarare och som saknar ekonomiska resurser att betala för en privat försvarsadvokat. 

Erbjudandet gäller i utvalda uppdrag och i enlighet med nedan villkor. 

  1. Erbjudandet om pro bono-biträde är begränsat till sammantaget ett uppdrag per månad för advokatbyrån och gäller endast uppdrag som privat försvarare i brottmål där klienten inte har rätt till en offentlig försvarare. 
  2. Förfrågan om uppdrag pro bono ska mailas av klienten till jimmy@sadvokat.se med uppgift om eventuella motparter. 

  3. Schiöld Advokatbyrå bedömer sedan ifall ytterligare uppgifter behövs och efterfrågar sådana vid behov. Därefter tar advokatbyrån ställning till om pro bono-biträde kan erbjudas. Utöver begränsningen i punkt 1 ovan är en ytterligare förutsättning för att pro bono-biträde ska kunna erbjudas att klienten saknar ekonomiska resurser att betala för privat försvarare och saknar rättsskyddsförsäkring som kan tas i anspråk i brottmål. Erbjudandet är även geografiskt begränsat till uppdrag som handläggs inom Stockholms län.   

  4. För det fall Schiöld Advokatbyrå bedömer att det istället finns förutsättningar att biträda såsom offentlig försvarare är advokatbyrån klienten behjälplig med sådan framställan om så önskas.