BROTTSTYPER

Olika brottstyper

Här finns redogörelser av vanligt förekommande brottstyper där du som misstänkt kan vara i behov av och ha rätt till en offentlig försvarare, som i första hand betalas av staten. Du hittar de olika brottstyperna i undermenyn till denna sida eller genom att klicka på länkarna längst ned. 

Advokat Jimmy Schiöld åtar sig emellertid uppdrag som privat och offentlig försvarare i alla typer av brottmål. Jimmy gör alltid sitt yttersta för att respekten för dina rättigheter iakttas av polis, åklagare, personal vid arrest eller häkte och domare. Jimmy Schiöld har tystnadsplikt, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst. Schiöld Advokatbyrå har kontor i Sollentuna, Stockholm men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Begär försvarsadvokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå till din offentlige försvarare; en av Sveriges bästa och mest engagerade advokater som kommer att kämpa för dig i alla lägen. 


E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61