Nyheter - Schiöld Advokatbyrå
Nyheter - Schiöld Advokatbyrå

Nyheter Schiöld Advokatbyrå 

2019-09-16 - Schiöld Advokatbyrå har replikerat i debatt angående beviskrav i domstol

Schiöld Advokatbyrå har skrivit debattartikel som publicerats på Göteborgs-Posten den 11 september 2019 och på Dagens Juridik den 12 september 2019. Länkar till artiklarna finns nedan.


"Låt domstolarna främja rättssäkerheten" Debattartikel Göteborgs-Posten 

"Gott tecken att domstolarna inte påverkas av allmän åsiktshets" Debattartikel Dagens Juridik


2019-09-09 - Misstanke om försök till mord alternativt försök till grov misshandel omrubricerades  

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för försök till mord alternativt försök till grov misshandel. Efter förhör med den misstänkte ändrades brottsrubriceringen till grovt olaga hot och personen åtalades för detta. Personen dömdes sedan av tingsrätten till olaga hot av normalgraden. 

2019-08-23 - Åtal för olaga hot via sms bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som bl.a. åtalades för olaga hot genom att ha skickat ett sms med visst innehåll till en person. Innehållet i sms-meddelandet, som av åklagaren påstods utgöra olaga hot, var inte riktat till mottagaren. Klienten frikändes från olaga hot utifrån försvarets invändning att denne inte hade för avsikt att mottagaren skulle vidarebefordra innehållet i sms-meddelandet till den tredje personen och att klienten därför inte hade något uppsåt att hota den tredje personen. 

2019-06-19 - Åtal för grovt olaga hot bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bl.a. grovt olaga hot med vapen, och som riskerade ett längre fängelsestraff. Händelsen fanns inspelad på övervakningsfilm och åsyna vittnen hördes även under rättegången. Utifrån försvarets invändning att hotet inte varit så allvarligt som åklagaren påstod samt att ett moment i gärningsbeskrivningen inte hade styrkts av åklagaren dömde tingsrätten personen enbart för olaga hot av normalgraden till en icke frihetsberövande påföljd.

2019-06-14 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om olovligt förfogande

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för olovligt förfogande. Förundersökningen lades ned efter att försvaret lämnat in eget utredningsmaterial och efter förhör med personen.  

2019-06-10 - Åtal för grov misshandel bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för grov misshandel. Tingsrätten dömde personen enbart för misshandel av normalgraden till en icke frihetsberövande påföljd.  

2019-03-12 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-02-26 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov fridskränkning

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov fridskränkning. Personen släpptes på fri fot efter att ha varit anhållen en kortare tid. Förundersökningen lades sedan ned.

2019-01-11 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om medhjälp till grov egenmäktighet med barn

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-01-09 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om kränkande fotografering och olaga integritetsintrång

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för kränkande fotografering och olaga integritetsintrång. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2018-12-12 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel. Förundersökningen lades ned efter att förhör hade hållits med personen.

2018-10-30 - Misstänkt för näringspenningtvätt, grovt brott, frisläppt

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för näringspenningtvätt, grovt brott. Personen släpptes på fri fot efter att ha varit anhållen en kortare tid. Förundersökningen lades sedan ned.

2018-10-24 - Misstänkt för våldtäkt frisläppt

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som misstänktes för våldtäkt. Personen släpptes på fri fot efter en kortare tids häktning. Misstanken skrevs sedan av och förundersökningen lades ned. Jimmy Schiöld företrädde därefter personen med ansökan om skadestånd för den tid då personen suttit frihetsberövad. Personen fick skadestånd fullt ut för detta i enlighet med begäran.

2018-09-25 - Åtal avseende våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd återkallat under rättegång

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Bevisupptagning hölls, men den ena påstådda gärningen preskriberades före slutlig huvudförhandling hade hållits. Åklagaren beslutade att lägga ned hela åtalet avseende våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman.

2018-08-21 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt mot barn

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt mot barn. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2018-05-22 - Hovrätten mildrade påföljd för flera fall av narkotikabrott m.m.

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten till fängelse i sex månader för flera fall av narkotikabrott m.m. Hovrätten ändrade påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård.

2018-04-03 - Friades från försök till våld mot tjänsteman

Advokat Jimmy Schiöld var privat försvarare för en person som åtalades för bland annat försök till våld mot tjänsteman. Personen dömdes för två mindre allvarliga brott, men friades från försök till våld mot tjänsteman. Påföljden bestämdes till endast dagsböter.

2018-02-13 - Hovrätten mildrade påföljd för narkotikasmuggling

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten till fängelse i tre månader för narkotikasmuggling. Hovrätten ändrade påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård.

2018-02-06 - Friades från olovlig körning då uppsåt inte bevisats

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för olovlig körning. Personen friades helt av tingsrätten, utifrån försvarets invändning att personen saknat uppsåt till att denne inte hade rätt att framföra fordonet ifråga.

2018-01-12 - Friades från våld mot tjänsteman

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för våld mot tjänsteman. Personen friades helt av tingsrätten.

2017-12-01 - Friades från misshandel och skadegörelse

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för misshandel och skadegörelse. Personen friades helt från åtalet.

2017-05-02 - Friades från brott mot trafikförordningen

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för brott mot trafikförordningen (vänstersväng och kollision med annat fordon till följd). Personen friades helt av tingsrätten.

2016-10-13 - Frihetsberövad person frikändes från stöld

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en frihetsberövad person som åtalades för stöld. Personen friades helt av tingsrätten. Jimmy Schiöld företrädde därefter personen med ansökan om skadestånd för den tid då personen suttit frihetsberövad. Personen fick skadestånd fullt ut för detta i enlighet med begäran.

2016-09-28 - Friades från två fall av olaga hot

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för två fall av olaga hot. Personen friades helt från åtalet av tingsrätten.

2016-09-21 - Dömdes för mindre allvarligt brott men frias från misshandel

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat misshandel. Personen friades dock från misshandel och dömdes till endast dagsböter beträffande misstanke som avsåg mindre allvarlig brottslighet.

2016-07-18 - Friades av hovrätten från våldtäkt mot barn

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för våldtäkt mot barn, och som först dömdes av tingsrätten till fängelse i två år och sex månader. Personen friades sedan helt av hovrätten. Läs mer om målet på Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/5VyvQW/frias-for-valdtakt-mot-barn--sov

2015-09-10 - Friades från misshandel

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för misshandel. Personen friades helt från åtalet av tingsrätten.