NYHETER

Nyheter Schiöld Advokatbyrå 

2024-05-21 Förundersökning lades ner beträffande grovt penningtvättsbrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt penningtvättsbrott. Efter förhör med personen, åberopande av egen bevisning samt och en längre tids ytterligare utredning, lades förundersökningen ned.  

2024-05-20 Åtal beträffande grovt penningtvättsbrott ogillades 

Klient frikänd från åtal beträffande grovt penningtvättsbrott. Penningtvätt är ett relativt komplext område, både vad gäller det administrativa och straffrättsliga regelverket. Ofta med svåra bedömningar gällande uppsåt och bevisvärdering, med vissa bevislättnader för åklagaren. Därför extra viktigt att inte ta något för givet från försvararhåll. 


2024-05-17 Intervju i tidningen Advokaten 

Intervju med försvarsadvokat Jimmy Schiöld m.fl. i tidningen Advokaten. Uppföljning gällande den pågående negativa trenden med försämringar av brottmålsadvokaters villkor, vilket i förlängningen främst drabbar de enskilda i samhället. 

Läs intervjun här

2024-05-15 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om flera fall av våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av våldtäkt. Efter förhör med personen, och en längre tids ytterligare utredning, lades förundersökningen ned. 

2024-05-15 Artikel i Dagens Juridik "Regeringen tolkar EU:s försvarardirektiv som fan läser bibeln"

Jimmy Schiöld, försvarsadvokat i Sollentuna, har skrivit en artikel i Dagens Juridik som åskådliggör ett exempel av flera på den pågående negativa utvecklingen beträffande enskildas rättssäkerhet. 

Läs artikeln här 

2024-05-15 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var privat och sedermera offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2024-05-08 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2024-05-07 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om grov misshandel och övergrepp i rättssak

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov misshandel och övergrepp i rättssak. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.   

2024-04-24 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om bokföringsbrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av bokföringsbrott. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2024-03-28 Åtal för ringa narkotikabrott ogillades - Privat försvarare 

Advokat Jimmy Schiöld var privat försvarare för en person som åtalades för ringa narkotikabrott. Försvaret åberopade egen bevisning i målet, bland annat eget vittne. Efter huvudförhandling i tingsrätten frikändes klienten helt från åtalet. 

2024-03-27 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om flera fall av penningtvättsbrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av penningtvättsbrott. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2024-03-13 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt bedrägeri

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt bedrägeri. Efter förhör med personen lades förundersökningen ner.  

2024-01-30 Hovrätten frikände från åtal för våldtäkt

En person dömdes av tingsrätten för våldtäkt till ett längre fängelsestraff. Personen bytte offentlig försvarare till advokat Jimmy Schiöld inför rättegången i hovrätten. Efter huvudförhandling i hovrätten frikändes personen helt. 


2024-01-04 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om två fall av våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt i två fall. Efter flera förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2023-12-13 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2023-12-01 Högt tryck och uppmärksammade mål 

Har varit mycket att stå i denna höst, motgångar blandat med framgångar vilket man vänjer sig vid i vår bransch. Viktigast är emellertid att alltid göra sitt yttersta för klienterna och inte ta något för givet. 

Advokat Jimmy Schiöld - Intervju i SVT
Advokat Jimmy Schiöld - Intervju i SVT

2023-11-29 Åtal för narkotikabrott ogillades 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för narkotikabrott. Försvaret åberopade egen bevisning i målet, bland annat två egna vittnen. Efter huvudförhandling i tingsrätten frikändes klienten helt från åtalet. 

2023-10-31 Åtal för grovt bokföringsbrott blev bokföringsbrott av normalgraden och yrkande om näringsförbud avslogs 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för grovt bokföringsbrott i tre fall samt med yrkande om näringsförbud. Försvaret åberopade egen bevisning. Åklagaren yrkade längre fängelsestraff. Efter huvudförhandling meddelande tingsrätten dom, där klienten dömdes för bokföringsbrott av normalgraden utifrån oaktsamhet, till villkorlig dom och dagsböter. Yrkandet om näringsförbud avslogs.  

2023-09-28 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om barnpornografibrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för barnpornografibrott genom skildring och innehav. Efter förhör med person och en tids utredning lades förundersökningen ned. 

2023-09-22 Hovrätten fastställde tingsrättens dom och tillerkände klient högre ersättning 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var privat försvarare för en person som hade åtalats för bland annat försök till våldtäkt. Tingsrätten dömde istället för sexuellt ofredande, vilket överklagades av åklagaren. Försvaret åberopade egen bevisning och huvudförhandling hölls i hovrätten, som sedermera fastställde tingsrättens dom i skuldfrågan och tillerkände klienten högre ersättning för sina försvararkostnader än vad som hade beslutats av tingsrätten.  

2023-09-18 Åtal för grovt rattfylleri blev rattfylleri av normalgraden  

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat grovt rattfylleri. Klienten erkände rattfylleri av normalgraden. Försvaret åberopade egen bevisning, och efter huvudförhandling bedömde tingsrätten gärningen som rattfylleri av normalgraden. 

2023-07-11 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om sexuellt övergrepp mot barn

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt övergrepp mot barn. Efter förhör med personen och en tids utredning lades förundersökningen ned. 

2023-06-28 Åtal gällande olaga hot väcktes inte

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för olaga hot. Efter förhör med klienten och en längre utredningstid beslutade åklagaren att inte väcka åtal.

2023-06-18 Artikel i Göteborgs-Posten: Urholkningen av rättsstatens principer måste stoppas innan det är för sent 

Advokat Jimmy Schiöld har skrivit debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten, läs artikeln här

2023-06-12 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om barnpornografibrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för barnpornografibrott. Efter en längre tids utredning lades förundersökningen ned. 

2023-06-09 Advokat Jimmy Schiöld medverkar i Dagens Juridiks helgpanel, med utvärdering och synpunkter gällande samtyckeslagen 

Läs mer här

2023-06-02 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt, försök till våldtäkt samt egenmäktigt förfarande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt, försök till våldtäkt samt egenmäktigt förfarande. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.

2023-06-01 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om utnyttjande av barn för sexuell posering 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för utnyttjande av barn för sexuell posering. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.

2023-05-30 Åtal för penningtvättsbrott ogillades 

Glädjande dom idag, rättegången var förra veckan. Klient frikändes från penningtvättsbrott då han agerat i nöd. Med tanke på pågående debatt om advokatarvoden lämnas beslutet om ersättning till advokat Jimmy Schiöld öppet. Så kan ni räkna på hur många sådana mål/månad som behövs för vettig lön från advokatbyrå. 

2023-05-29 Advokat Jimmy Schiöld medverkade i Advokatsamfundspodden: De nya reglerna om taxor i förordnandemål kommer bli ett stort rättssäkerhetsproblem

Lyssna på senaste avsnittet av Advokatsamfundspodden där vi pratade om och lyfte de stora rättssäkerhetsproblem som de nya taxorna för rättsliga biträden kommer innebära. Gediget och bra försvar i brottmål kommer sannolikt bli en klassfråga. 

2023-05-28 Åtal gällande narkotikabrott väcktes inte 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som bland annat misstänktes för narkotikabrott. Efter flera förhör med klienten beslutade åklagaren att inte väcka åtal. 

2023-05-23 Artikel i DN: Att sänka våra arvoden hotar rättssäkerheten 

Advokat Jimmy Schiöld har tillsammans med 35 försvararkollegor skrivit debattartikel som publicerats i DN, läs artikeln här

2023-05-17 Intervju i tidningen Advokaten: Ständiga prutningar av advokatarvoden skapar ohållbar situation 

Advokat Jimmy Schiöld intervjuades av tidskriften Advokaten, läs artikeln här

2023-05-11 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om barnpornografibrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för barnpornografibrott. Efter förhör med personen och en längre tids utredning lades förundersökningen ned. 

2023-05-02 Advokat Jimmy Schiöld var privat försvarare för en person som åtalades för bland annat försök till våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld var privat försvarare för en person som åtalades för bland annat försök till våldtäkt. Försvaret åberopade viss egen bevisning. Efter huvudförhandling beslutade tingsrätten att huvudgärningen skulle bedömas som sexuellt ofredande och den andra åtalspunkten ogillades. 

2023-04-14 Advokat Jimmy Schiöld debatterar bland annat riskerna med godtyckliga prutningar av offentliga försvarares arvoden, i Dagens Juridiks helgpanel

Läs mer här 

2023-04-12 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Efter förhör med personen, och försvarets åberopande av visst underlag, lades förundersökningen ned.

2023-03-13 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om brott mot knivlagen

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för brott mot knivlagen. Försvaret gjorde gällande att innehavet hade varit befogat. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.

2023-02-14 Åtal för näringspenningtvätt, grovt brott, ogillades 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som, tillsammans med ett tiotal andra personer, åtalades för näringspenningtvätt, grovt brott. Jimmy hade arbetat med ärendet redan från start år 2019 och i princip heltid under hösten 2022. Efter två månaders huvudförhandling (rättegång) i november och december 2022 meddelade tingsrätten sedermera dom och ogillade åtalet mot advokat Schiölds klient i dess helhet. 

2023-02-07 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.

2023-02-02 Advokat Jimmy Schiöld inleder samarbete med JUC som kursledare

Den 17 maj 2023 kommer Jimmy Schiöld hålla en heldagskurs gällande sexualbrottmål. 

Läs mer och anmäl dig här: Sexualbrottmål - Grundkurs för praktiker  


2023-01-31 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om sexuellt ofredande mot barn

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt ofredande mot barn. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.

2023-01-19 Hovrätten frikände från våldtäkt

En person dömdes av tingsrätten för våldtäkt till ett längre fängelsestraff. Personen bytte offentlig försvarare till advokat Jimmy Schiöld inför rättegången i hovrätten. Försvaret åberopade ny bevisning i hovrätten, både skriftlig och muntlig. Efter huvudförhandling i hovrätten frikändes personen helt. 

2022-12-07 Åtal för våldtäkt ogillades

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Tingsrätten ogillade åtalet i dess helhet. 

2022-11-04 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-10-26 Föreläsning om Confirmation bias i sexualmål 

Advokat Jimmy Schiöld höll föreläsning för Polisens Sexualbrottsgrupp Nord i Stockholm gällande Confirmation bias i sexualmål - Med fokus på målsäganden och vittnen. 

2022-10-21 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt ofredande. Efter förhör med personen och försvarets åberopande av egen bevisning under utredningen lades förundersökningen ned. 

2022-09-07 Åtal för ringa stöld ogillades

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för ringa stöld. Efter huvudförhandling beslutade tingsrätten att ogilla åtalet. 

2022-08-25 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om förskingring

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för förskingring. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-08-23 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om rattfylleri och ringa narkotikabrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för rattfylleri och ringa narkotikabrott. Efter förhör med personen och vissa ytterligare utredningsåtgärder lades förundersökningen ned. 

2022-08-01 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel och sexuellt ofredande 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av misshandel och sexuellt ofredande. Efter förhör med personen och vissa ytterligare utredningsåtgärder lades förundersökningen ned. 

2022-07-13 Advokat Jimmy Schiöld intervjuades av Expressen TV som expert gällande Skellefteåfallet

Advokat Jimmy Schiöld intervjuades av Expressen TV gällande det så kallade Skellefteåfallet där en pojke misstänks för mordförsök och grov våldtäkt mot barn. 

Se intervjun här 

2022-06-30 Åtal för stöld ändrades till ringa stöld efter försvarets invändningar

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för stöld av normalgraden. Jimmy Schiöld förordnades som försvarare först efter det att åtalet hade lämnats in. Efter försvarets invändningar och åberopande av egen bevisning under huvudförhandlingen ändrades åtalet till att avse ringa stöld. Personen erkände ringa stöld och dömdes för detta.  

2022-06-27 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt bedrägeri medels brukande av falsk urkund

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund. Efter två förhör med personen och vissa ytterligare utredningsåtgärder påkallade av försvaret lades förundersökningen ned. 

2022-06-20 Påföljden stannade vid straffvarning

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en ungdom som misstänktes för ringa stöld, erkänd gärning. Påföljden stannade vid en så kallad straffvarning. 

2022-05-17 Åtal för ringa narkotikabrott ogillades

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som bland annat åtalades för ringa narkotikabrott bestående i innehav av cannabis. Tingsrätten ogillade åtalet i den delen utifrån försvarets egna åberopade bevisning samt invändning om att det var fråga om införskaffad industrihampa som hade framställts på laglig väg. 

2022-05-06 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-04-21 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt ofredande. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-03-17 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om köp av sexuell handling av barn

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för köp av sexuell handling av barn. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-02-23 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2022-02-17 Tingsrätten ogillade åtal för ringa narkotikabrott och olovlig körning, grovt brott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott (genom bruk) samt olovlig körning, grovt brott. Utifrån försvarets invändningar ogillade tingsrätten åtalet för ringa narkotikabrott då det inte var bevisat att personen hade intagit den aktuella narkotikan vid den tidpunkt som åklagaren hade gjort gällande samt ogillade även åtalet för olovlig körning, grovt brott, då det var utrett att personen hade delgetts beslut om återkallelse av körkort först efter den aktuella tidpunkten för framförandet av fordonet. Vidare delade tingsrätten försvarets inställning att gärningen beträffande rattfylleri skulle bedömas som normalgradsbrott då det inte var bevisat att personens delvis bristfälliga framförande av fordonet berodde på inverkan av narkotika.     

2022-01-14 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt. Efter två förhör med personen och vissa ytterligare utredningsåtgärder påkallade av försvaret lades förundersökningen ned. 

2021-12-22 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för två fall av våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-12-20 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om barnpornografibrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för barnpornografibrott. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-12-20 Hovrätten ogillade åtal för misshandel

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som dömdes av tingsrätten för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst. Försvaret överklagade tingsrättens dom. Hovrätten meddelade därefter dom, innebärande att åtalet för misshandel ogillades och klienten frikändes. Detta utifrån försvarets andrahandsinvändning, att den eventuella gärningen skulle bedömas som ringa misshandel varvid åtalspreskription hade inträtt. 

2021-12-16 Hovrätten mildrade påföljd för rån och försök till rån 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som dömdes av tingsrätten för tre fall av rån och ett fall av försök till rån, till fängelse i ett år och två månader. Försvaret överklagade tingsrättens dom och begärde strafflindring. Även åklagaren överklagade tingsrättens dom och begärde straffskärpning. Efter huvudförhandling ändrade hovrätten påföljden till skyddstillsyn och kontraktsvård. 

2021-12-13 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-12-01 Tingsrätten ogillade åtal för misshandel

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som åtalades för misshandel. Efter huvudförhandling meddelade tingsrätten dom innebärande att åtalet ogillades då något uppsåt till misshandel inte hade styrkts.  

2021-11-23 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-10-07 Beslut att inte väcka åtal beträffande misstanke om narkotikabrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för narkotikabrott, tillsammans och i samförstånd med annan. Efter förhör med personen beslutade åklagaren att inte väcka åtal mot denne. 

2021-09-29 Tingsrätten ogillade åtal för vapenbrott 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som hade åtalats för vapenbrott, efter påstående om att denne inte skulle ha ansökt om förnyat, tidsbegränsat vapentillstånd för en revolver i rätt tid. Jimmy Schiöld involverades och förordnades som offentlig försvarare först efter att åtal hade väckts. Försvaret begärde då komplettering av utredningen i form av tjänsteanteckningar och interna mailkonversationer mellan tjänstemän vid polisens tillståndsenhet. Av dessa framgick bland annat att även polisen varit osäkra på hur tillståndsärendet skulle hanteras och när tidpunkt för eventuellt olaga vapeninnehav inträffat. Dessa handlingar och förhör med en polistjänsteman åberopades sedan av försvaret i tingsrätten, som ogillade åtalet för vapenbrott. Detta då personen utifrån det av försvaret anförda inte ansågs ha varit oaktsam under den i målet aktuella perioden.    

2021-09-28 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov misshandel 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som anhölls, misstänkt för grov misshandel. Efter förhör med personen släpptes denne på fri fot och förundersökningen lades ned. 

2021-09-20 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om våldtäkt och sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt och sexuellt ofredande. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-09-09 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, olovlig identitetsanvändning samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, olovlig identitetsanvändning samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades förundersökningen ned. 

2021-09-08 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om sexuellt övergrepp alternativt sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för sexuellt övergrepp alternativt sexuellt ofredande. Efter flera förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-09-02 Förundersökningar lades ned beträffande misstankar om sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av sexuellt ofredande. Efter förhör med personen lades förundersökningarna ned. 

2021-09-01 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om skattebrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för två fall av skattebrott. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-08-27 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om rån, grov misshandel, olaga frihetsberövande m.m.

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för bland annat rån, grov misshandel och olaga frihetsberövande. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades hela förundersökningen ned. 

2021-08-17 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om penningtvättsbrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för penningtvättsbrott. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades förundersökningen ned. 

2021-07-06 Person häktad och åtalad för grovt rån och näringspenningtvätt, grovt brott försattes på fri fot

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som häktades och sedermera åtalades för grovt rån och näringspenningtvätt, grovt brott. Efter huvudförhandling beslutade tingsrätten att häva häktningsbeslutet. Personen dömdes sedan enbart för näringspenningtvätt, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter. 

2021-06-22 Person häktad och åtalad för medhjälp till grov våldtäkt försattes på fri fot

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som häktades och sedermera åtalades för medhjälp till grov våldtäkt. Efter huvudförhandling beslutade tingsrätten att häva häktningsbeslutet. Personen dömdes sedan enbart för kränkande fotografering till villkorlig dom och dagsböter. 

2021-06-21 Åtal gällande grov misshandel bifölls inte

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat grov misshandel. Tingsrätten biföll inte åtalet i den delen. 

2021-06-18 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om köp av sexuell tjänst 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var privat försvarare för en person som misstänktes för köp av sexuell tjänst. Efter förhör med personen och begäran om viss komplettering av utredningen lades förundersökningen ned. 

2021-06-08 Åtal för stöld och försök till stöld bifölls inte 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som åtalades för stöld och försök till stöld, tillsammans och i samförstånd med andra. Tingsrätten biföll inte åtalet. 

2021-05-06 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om bland annat olaga frihetsberövande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som anhölls, misstänkt för bland annat olaga frihetsberövande. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades hela förundersökningen ned. 

2021-04-20 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt narkotikabrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt narkotikabrott. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades förundersökningen ned. 

2021-04-08 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om stöld

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för stöld, tillsammans och i samförstånd med annan. Efter förhör med personen och viss vidare utredning lades förundersökningen ned. 

2021-03-17 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om miljöbrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för ett bolag som misstänktes för miljöbrott. Efter förhör med ställföreträdare för bolaget lades förundersökningen ned. 

2021-03-11 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel och ringa misshandel

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel och ringa misshandel. Efter förhör med personen och försvarets begäran om viss komplettering av utredningen lades förundersökningen ned. 

2021-03-10 Åtal för misshandel av normalgraden bifölls inte

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som åtalades för misshandel av normalgraden. Efter huvudförhandling dömdes personen för ringa misshandel. 

2021-03-03 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-02-22 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om oaktsam våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för oaktsam våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned. 

2021-02-08 Förundersökning lades ned gällande misstanke om grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och sexuellt ofredande 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och sexuellt ofredande. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2021-02-05 Åklagarens yrkande om fängelsestraff bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som anhölls och senare åtalades för grovt penningtvättsbrott, tre gärningar. Åklagaren yrkade två år och sex månaders fängelsestraff. Personen dömdes enbart för en av de påstådda gärningarna till villkorlig dom och dagsböter.  

2021-01-12 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt penningtvättsbrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som anhölls misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Efter förhör släpptes personen på fri fot och förundersökningen lades senare ned. 

2021-01-07 Förundersökning lades ned beträffande misstankar om sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för bland annat sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Efter flera förhör med personen lades förundersökningen ned gällande aktuella misstankar.   

2020-12-04 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2020-11-30 Åtal för olaga hot lades ned m.m.

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av olaga hot. Efter förhör med personen och försvarets yttranden över utredningarna lades alla misstankar utom en ned under förundersökningen. Åtal väcktes för ett fall av olaga hot. Åklagaren beslutade sedermera att lägga ned åtalet innan huvudförhandling hade hållits i målet.   

2020-11-18 Åtal för misshandel av normalgraden bifölls inte 

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som åtalades för misshandel av normalgraden. Efter huvudförhandling dömdes personen för ringa misshandel och påföljden bestämdes till enbart dagsböter. 

 2020-11-12 Beslut att inte väcka åtal beträffande misstanke om grovt bidragsbrott

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt bidragsbrott. Efter flera förhör med personen beslutade åklagaren att inte väcka åtal. 

2020-10-30 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om dopningsbrott och narkotikabrott 

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för dopningsbrott och narkotikabrott. Efter flera förhör med personen lades förundersökningen ned i dess helhet. 

2020-10-28 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om olaga integritetsintrång, förtal m.m.

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för bland annat olaga integritetsintrång och förtal. Efter förhör med personen och försvarets åberopande av egen bevisning lades förundersökningen ned i dess helhet.   

2020-10-20 Hovrätten mildrade påföljd för narkotikabrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten för narkotikabrott till ett kortare fängelsestraff. Efter överklagande och begäran om ny personutredning ändrade hovrätten påföljden till kontraktsvård.

2020-10-19 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov våldtäkt mot barn

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov våldtäkt mot barn. Efter en viss tids häktning försattes personen på fri fot, misstanken skrevs av och förundersökningen lades ned.  

2020-10-06 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen lades förundersökningen ned.  

2020-09-02 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om ocker och människoexploatering 

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för ocker och människoexploatering. Förundersökningen lades ner efter förhör med personen och efter viss ytterligare utredning. 

2020-08-28 Häktningsyrkande mot person misstänkt för grovt penningtvättsbrott avslogs 

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som begärdes häktad såsom misstänkt på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott. Efter häktningsförhandling hävde tingsrätten anhållandet av personen och avslog häktningsyrkandet. 

2020-08-11 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som anhölls misstänkt för misshandel. Personen släpptes på fri fot och förundersökningen lades sedan ned.

2020-07-09 Åtal gällande misshandel och försök till våld mot tjänsteman ogillades

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var privat försvarare och sedermera offentlig försvarare för en person som åtalades för misshandel och försök till våld mot tjänsteman. Personen friades helt från åtalet.

2020-07-03 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel, övergrepp i rättssak och olaga hot

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som anhölls misstänkt för misshandel, övergrepp i rättssak och olaga hot. Personen släpptes på fri fot och förundersökningen lades sedan ned.


2020-06-09 Hovrätten mildrade påföljd för bland annat grovt bokföringsbrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten för bland annat grovt bokföringsbrott till fängelse i åtta månader. Personen överklagade tingsrättens dom och begärde strafflindring. Även åklagaren överklagade tingsrättens dom och begärde straffskärpning. Efter huvudförhandling ändrade hovrätten påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. 


2020-05-22 Åtal gällande förolämpning avvisades 
 
Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat förolämpning av en trygghetsvärd anställd av SL. Åtalet avvisades av tingsrätten utifrån försvarets invändning att åklagaren inte var behörig att väcka åtal eftersom trygghetsvärden hade exklusiv åtalsrätt då denna inte hade agerat i myndighetsutövning.


2020-05-05 Häktning av person misstänkt för grov kvinnofridskränkning hävdes

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som häktades, såsom misstänkt på sannolika skäl för grov kvinnofridskränkning. Efter försvarets begäran om viss komplettering av utredningen och genomförandet av dessa utredningsåtgärder beslutade åklagaren att häva häktningsbeslutet och lägga ned förundersökningen. Jimmy Schiöld företrädde därefter personen med ansökan om skadestånd för den tid då personen suttit frihetsberövad. Personen fick skadestånd fullt ut för detta i enlighet med begäran.  

2020-04-29 Vem skulle du välja som försvarsadvokat eller offentlig försvarare?

Schiöld Advokatbyrå har skrivit artikel som publicerats på Lexiqon om vikten av att ha bestämt sig för vem man skulle välja som försvarsadvokat om olyckan är framme. Läs artikeln här

2020-04-20 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som anhölls, misstänkt för misshandel. Förundersökningen lades ner efter förhör med personen.

2020-03-25 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om flera fall av misshandel

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för flera fall av misshandel. Förundersökningen lades ner efter förhör med personen. 

2020-03-24 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt bedrägeri alternativt givande av muta

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt bedrägeri alternativt givande av muta. Förundersökningen lades ner efter förhör med personen. 

2020-03-03 Intervju med advokat Jimmy Schiöld i tidskriften Enterprise Magazine


2020-02-19 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt. Efter förhör med personen och försvarets åberopande av eget utredningsunderlag lades förundersökningen ned.   

2020-02-10 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var privat försvarare för en person som misstänktes för ofredande. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen och efter försvarets yttrande över utredningen med argumentation om varför det inte var fråga om straffbar gärning.  

2020-02-07 Åtal för tre fall av rån bifölls inte

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som häktades på sannolika skäl misstänkt för tre fall av rån tillsammans och i samförstånd med annan. Personen åtalades sedan för dessa påstådda gärningar. Utifrån försvarets invändningar om personens begränsade medverkan, främjande och bristande uppsåt beträffande olika gärningsmoment dömdes personen istället för tre fall av stöld till villkorlig dom.

2020-02-03 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte samt sexuellt ofredande

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte och sexuellt ofredande. Förundersökningen lades sedermera ner.

2019-12-06 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om rån, människorov och försök till utpressning

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för rån, människorov (mindre grovt brott) och försök till utpressning. Förundersökningen lades sedermera ner. 

2019-12-03 Förundersökning lades ned beträffande misstanke om skadegörelse

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för skadegörelse. Förundersökningen lades sedermera ner.

2019-11-14 Åklagarens yrkande om fängelsestraff och utvisning bifölls inte

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som var åtalad för stöld. Gärningen var erkänd. Åklagaren yrkade fängelsestraff och utvisning med återreseförbud. Personen dömdes för stöld men påföljden bestämdes till villkorlig dom och utvisningsyrkandet avslogs.  

2019-11-06 Anhållande av person som begärdes häktad hävdes

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som var anhållen misstänkt för stöld och som begärdes häktad av åklagaren. Efter häktningsförhandling beslutade tingsrätten att häva anhållandet och personen försattes på fri fot.  

2019-11-02 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov misshandel

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov misshandel. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-10-21 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-10-18 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov kvinnofridskränkning

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov kvinnofridskränkning. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-10-12 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om mened

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för mened. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen. 

2019-10-10 - Friades från flera fall av penningtvättsbrott

Advokat Jimmy Schiöld, Schiöld Advokatbyrå, var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat flera fall av penningtvättsbrott. Personen friades helt från dessa brott av tingsrätten. Detta utifrån försvarets invändningar om brister i utredningen beträffande de åtgärder som hade vidtagits med medlen.

2019-09-20 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grovt vapenbrott

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grovt vapenbrott. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen. 

2019-09-16 - Schiöld Advokatbyrå har replikerat i debatt angående beviskrav i domstol

Schiöld Advokatbyrå har skrivit debattartikel som publicerats på Göteborgs-Posten den 11 september 2019 och på Dagens Juridik den 12 september 2019. Länkar till artiklarna finns nedan.

"Låt domstolarna främja rättssäkerheten" Debattartikel Göteborgs-Posten 

"Gott tecken att domstolarna inte påverkas av allmän åsiktshets" Debattartikel Dagens Juridik


2019-09-09 - Misstanke om försök till mord alternativt försök till grov misshandel omrubricerades  

Advokat Jimmy Schiöld vid Schiöld Advokatbyrå var offentlig försvarare för en person som misstänktes för försök till mord alternativt försök till grov misshandel. Efter förhör med den misstänkte ändrades brottsrubriceringen till grovt olaga hot och personen åtalades för detta. Personen dömdes sedan av tingsrätten för olaga hot av normalgraden. 


2019-08-23 - Åtal för olaga hot via sms bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som bl.a. åtalades för olaga hot genom att ha skickat ett sms med visst innehåll till en person. Innehållet i sms-meddelandet, som av åklagaren påstods utgöra olaga hot, var inte riktat till mottagaren. Klienten frikändes från olaga hot utifrån försvarets invändning att denne inte hade för avsikt att mottagaren skulle vidarebefordra innehållet i sms-meddelandet till den tredje personen och att klienten därför inte hade något uppsåt att hota den tredje personen. 

2019-06-19 - Åtal för grovt olaga hot bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bl.a. grovt olaga hot med vapen, och som riskerade ett längre fängelsestraff. Händelsen fanns inspelad på övervakningsfilm och åsyna vittnen hördes även under rättegången. Utifrån försvarets invändning att hotet inte varit så allvarligt som åklagaren påstod samt att ett moment i gärningsbeskrivningen inte hade styrkts av åklagaren dömde tingsrätten personen enbart för olaga hot av normalgraden till en icke frihetsberövande påföljd.

2019-06-14 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om olovligt förfogande

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för olovligt förfogande. Förundersökningen lades ned efter att försvaret lämnat in eget utredningsmaterial och efter förhör med personen.  

2019-06-10 - Åtal för grov misshandel bifölls inte av tingsrätten

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för grov misshandel. Tingsrätten dömde personen enbart för misshandel av normalgraden till en icke frihetsberövande påföljd.  

2019-03-12 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-02-26 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om grov fridskränkning

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för grov fridskränkning. Personen släpptes på fri fot efter att ha varit anhållen en kortare tid. Förundersökningen lades sedan ned.

2019-01-11 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om medhjälp till grov egenmäktighet med barn

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2019-01-09 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om kränkande fotografering och olaga integritetsintrång

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för kränkande fotografering och olaga integritetsintrång. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2018-12-12 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om misshandel

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för misshandel. Förundersökningen lades ned efter att förhör hade hållits med personen.

2018-10-30 - Misstänkt för näringspenningtvätt, grovt brott, frisläppt

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för näringspenningtvätt, grovt brott. Personen släpptes på fri fot efter att ha varit anhållen en kortare tid. Förundersökningen lades sedan ned.

2018-10-24 - Misstänkt för våldtäkt frisläppt

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som misstänktes för våldtäkt. Personen släpptes på fri fot efter en kortare tids häktning. Misstanken skrevs sedan av och förundersökningen lades ned. Jimmy Schiöld företrädde därefter personen med ansökan om skadestånd för den tid då personen suttit frihetsberövad. Personen fick skadestånd fullt ut för detta i enlighet med begäran.

2018-09-25 - Åtal avseende våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd återkallat under rättegång

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Bevisupptagning hölls, men den ena påstådda gärningen preskriberades före slutlig huvudförhandling hade hållits. Åklagaren beslutade att lägga ned hela åtalet avseende våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman.

2018-08-21 - Förundersökning lades ned beträffande misstanke om våldtäkt mot barn

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som misstänktes för våldtäkt mot barn. Förundersökningen lades ned efter förhör med personen.

2018-05-22 - Hovrätten mildrade påföljd för flera fall av narkotikabrott m.m.

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten till fängelse i sex månader för flera fall av narkotikabrott m.m. Hovrätten ändrade påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård.

2018-04-03 - Friades från försök till våld mot tjänsteman

Advokat Jimmy Schiöld var privat försvarare för en person som åtalades för bland annat försök till våld mot tjänsteman. Personen dömdes för två mindre allvarliga brott, men friades från försök till våld mot tjänsteman. Påföljden bestämdes till endast dagsböter.

2018-02-13 - Hovrätten mildrade påföljd för narkotikasmuggling

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som först dömdes av tingsrätten till fängelse i tre månader för narkotikasmuggling. Hovrätten ändrade påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård.

2018-02-06 - Friades från olovlig körning då uppsåt inte bevisats

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för olovlig körning. Personen friades helt av tingsrätten, utifrån försvarets invändning att personen saknat uppsåt till att denne inte hade rätt att framföra fordonet ifråga.

2018-01-12 - Friades från våld mot tjänsteman

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för våld mot tjänsteman. Personen friades helt av tingsrätten.

2017-12-01 - Friades från misshandel och skadegörelse

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för misshandel och skadegörelse. Personen friades helt från åtalet.

2017-05-02 - Friades från brott mot trafikförordningen

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för brott mot trafikförordningen (vänstersväng och kollision med annat fordon till följd). Personen friades helt av tingsrätten.

2016-10-13 - Frihetsberövad person frikändes från stöld

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en frihetsberövad person som åtalades för stöld. Personen friades helt av tingsrätten. Jimmy Schiöld företrädde därefter personen med ansökan om skadestånd för den tid då personen suttit frihetsberövad. Personen fick skadestånd fullt ut för detta i enlighet med begäran.

2016-09-28 - Friades från två fall av olaga hot

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för två fall av olaga hot. Personen friades helt från åtalet av tingsrätten.

2016-09-21 - Dömdes för mindre allvarligt brott men frias från misshandel

Advokat Jimmy Schiöld var offentlig försvarare för en person som åtalades för bland annat misshandel. Personen friades dock från misshandel och dömdes till endast dagsböter beträffande misstanke som avsåg mindre allvarlig brottslighet. 

2016-07-18 - Friades av hovrätten från våldtäkt mot barn

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för våldtäkt mot barn, och som först dömdes av tingsrätten till fängelse i två år och sex månader. Personen friades sedan helt av hovrätten. 

Läs mer om målet på Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/5VyvQW/frias-for-valdtakt-mot-barn--sov

2015-09-10 - Friades från misshandel

Advokat Jimmy Schiöld företrädde en person som åtalades för misshandel. Personen friades helt från åtalet av tingsrätten.

2014-11-25 - Friades från försvårande av skattekontroll

Advokat Jimmy Schiöld företrädde såsom medombud en person som bland annat åtalades för försvårande av skattekontroll. Personen friades från denna åtalspunkt av tingsrätten.