Om Schiöld Advokatbyrå

Jimmy Schiöld är grundare av Schiöld Advokatbyrå. Jimmy tog sin juris kandidatexamen vid Stockholms universitet och har varit verksam vid advokatbyrå sedan år 2011. 

Jimmy har även arbetat som handläggande jurist vid domstol och som advokat vid affärsjuridisk byrå. I sin tidiga karriär som biträdande jurist har Jimmy även arbetat med brottmål. 

Sedan år 2014 har Jimmy arbetat som advokat med särskild inriktning mot brottmål, framförallt som försvarare. 

Jimmy är en flitigt anlitad försvarsadvokat, och ser varje uppdrag som lika viktigt oavsett vad det är fråga om för brottsmisstanke. Uppdragen utförs med stort engagemang och respekt för klientens ofta mycket svåra situation. 

Advokat Jimmy Schiöld åtar sig alla typer av försvararuppdrag, både som offentlig och privat försvarare. 

Om du är misstänkt för brott, begär advokat Jimmy Schiöld som din försvarare. Då kommer du företrädas av en av de mest engagerade advokaterna i Sverige, som alltid kommer göra sitt yttersta för att tillvarata dina intressen och kämpa för dina rättigheter. 

I mindre omfattning och i mån av tid åtar sig Jimmy även uppdrag som målsägandebiträde, likvidator, allmänna affärsjuridiska ärenden samt civilrättsliga tvister. 

Schiöld Advokatbyrå har kontor i Sollentuna, Stockholm men åtar sig uppdrag i hela landet. 


E-post: jimmy@sadvokat.se
Telefon: 070-424 62 61

Pressbild på advokat Jimmy Schiöld - Fri att använda för media

Advokat Jimmy Schiöld
Advokat Jimmy SchiöldInformation om Schiöld Advokatbyrås personuppgiftsbehandling - Klicka i rutan nedan

Schiöld Advokatbyrås allmänna villkor - Klicka i rutan nedan